Windows Mobile

Với riêng cái Nook HD+ của tôi thì việc cài đặt các phần mềm Security như thế này làm nó chậm đi đáng kể, vì vậy mà tôi quyết định tự bảo vệ lấy mình bằng cách ...

Cách đây không lâu, tôi đã giới thiệu phần mềm "Kaspersky Mobile Security 9 – Nhận key bản quyền miễn phí trong mùa Worldcup" và có bạn nói là hạn dùng chỉ ...