Windows update

Hồi trước tôi bị một vụ bực mình : Windows tự động cập nhật bản vá lỗi, sau đó nó cứ xuất hiện thông báo yêu cầu tôi khởi động lại máy như sau : Bực cái là ...

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc bật tính năng Windows Update. Nhưng đôi khi Windows Update không làm việc vì một lí do nào đó. Xin giới hiệu với các ...