wordpress 2.9.1 beta1

Wordpress đã phát hành phiên bản 2.9 với những nâng cấp…gì đó, tôi cũng chỉ mới dùng có một này thôi, nó chỉ có vài thay đổi trong phần quản lý hình ảnh. Hôm ...