Sử dụng song song 2 blog WordPress

Ngoài trang chính http://anhhangxomonline.comze.com tôi còn có một trang phụ tại WordPress.com http://anhhangxomonline.wordpress.com . Mỗi khi post bài tại trang chính, tôi phải cọp pi phần đầu và post lên WordPress.com. “Vì sao thế ?” HIc mặc dù hơi bị mệt nhưng tôi không thể “khai tử” wordpress.com được vì những lý do sau : […]