Lượm vặt ngày 11-02

Có gì hót hôm nay ? – Office 2010 RC đã bị crack – Cài đặt Win7 từ điện thoại di động – WordPress cho di động – Bộ font mới của Microsoft