X17-59463.iso

Tôi vừa nhận được một comment cho bài viết "Tạo đĩa cài đặt Windows 7 tất cả trong một". Đó là bài viết hướng dẫn tạo một đĩa cài đặt Windows 7 với tất cả ...

: Bạn cũng có thể sử dụng công cụ AIO để làm theo hướng dẫn từ bài viết ...

Thời gian gần đây, hàng loạt máy tính trong phòng cần phải được cài lại và vấn đề phát sinh : File cài đặt Windows 7 ở nơi mô ? Toàn bộ link tải trực tiếp từ ...