xoa ngay thang in tren hinh

Sau nhiều đêm thức khuya liên tục, cuối cùng chịu không nổi phải ngủ một giấc sau khi hết giờ làm. Giờ thấy đỡ hơn rồi, hehe. Giấc ngủ thật lợi hại. Ngày mai, ...