Thái Trinh – The Show (cover)

Thái Trinh - The Show (cover)
Có một Thái Trinh 17 tuổi (Việt Nam) hát The Show của Lenka rất hay !