5 Comments
  1. Không biết bé này ở đâu nhỉ. :X

  2. Bé này hiện nay sống tại TP. HCM. Bạn nào muốn xin chữ kí thì xem thông tin tại đây ;)).

  3. thật không biết em này thật, chắc là trẻ lắm.

  4. Trời ạ, em chỉ ghi có 1 dòng trong bài viết mà anh cũng không chịu đọc. Bé này 17 tuổi.

Gửi phản hồi