Trang đăng nhập Gmail hôm nay của bạn có gì khác ?

Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2013, [làm như viết nhật ký không bằng :))], tôi đăng nhập vào Gmail và nhận ra giao diện đăng nhập đã được Google thay đổi. Có một vài điểm mới trong lần cập nhật lần này của Google mà bạn nên lưu ý.

Trang đăng nhập Gmail hôm nay của bạn có gì khác ?

Mỗi lần đăng nhập mà bạn có chọn “Stay signed in” như hình bên trên thì trang đăng nhập sẽ ghi nhớ tài khoản để lần sau, nó sẽ liệt kê tra một danh sách như thế này :

Trang đăng nhập Gmail hôm nay của bạn có gì khác ?

Muốn đăng nhập từ tài khoản nào thì bạn cứ chọn trong danh sách và nhập vào mật khẩu đăng nhập của tài khoản đó. Nếu không muốn thấy cái mặt mo của nó nữa thì bấm nút “Remove” hoặc muốn thêm một account vào danh sách thì bấm “Add account”.

Nhìn chung thì sự thay đổi này cũng hay, giúp bạn tiết kiệm được thao tác nhớ và gõ username đăng nhập :))

2 Comments
  1. Cái này em thấy có từ hôm 30/10 bác ạ 😀

  2. cái này có lâu lắm rồi mà. vào chỗ thêm tài khoản ở mail là có

Ý kiến phản hồi