5 cách gửi file EXE qua Gmail và Yahoo! Mail

5 cách gửi file EXE qua Gmail và Yahoo! Mail

File tự thực thi EXE chạy và thực thi những nội dung được nhúng với một cú click. Điều này đặt ra những nguy cơ bảo mật nghiêm trọng và phần lớn các dịch vụ thư điện tử trên nền web như Gmail, Yahoo! Mail không cho phép đính kèm / gửi file EXE qua e-mail. Tuy nhiên, có nhiều giải pháp để gửi file EXE qua e-mail bằng cách thay đổi định dạng bao bọc bên ngoài của nó.

1. Đóng gói file EXE thành file ZIP:

5 cách gửi file EXE qua Gmail và Yahoo! Mail

Click phải lên file EXE, chọn Send To > Compressed (zipped) Folder để tạo file ZIP chứa file EXE. Bạn có thể upload file ZIP được tạo ra như là tài liệu đính kèm và gửi qua e-mail. Nhà cung cấp thư điện tử trên nền web có thể quét (scan) nội dung của file ZIP và có thể không cho phép upload và gửi những file như vậy. Cho nên, sau khi tạo file ZIP, bạn hãy đổi tên nó, thí dụ đổi file.zip thành file.myfile

2. Đóng gói file EXE thành file RAR:

Nếu bạn gặp lỗi đính kèm file ZIP chứa file EXE, hãy thử dùng WinRAR để đóng gói file EXE thành file RAR. Nếu file RAR không được chấp nhận như là tài liệu đính kèm, hãy thử mẹo đổi tên file giống như file.rar thành file.myfile

3. Đóng gói file EXE thành file Word:

Mở chương trình Microsoft Word và làm theo các bước sau:
– Vào File > New > Blank document
– Click Insert > Object
– Ở cửa sổ Object, chọn thẻ Create from File > click Browse & chọn file EXE > click OK
– Click File > Save As > Save.

Bạn có thể đính kèm và chia sẻ file Word chứa file EXE. Vui lòng lưu ý, người nhận e-mail phải có phần mềm Microsoft Word để mở file Word có chứa file EXE.

Cập nhật (ngày 30/1/2010): Người nhận tải về và mở file Word chứa file EXE. Người đó sẽ thấy trong file Word có tên của file EXE (kèm theo icon) và chỉ cần double-click tên file EXE để chạy nó:

5 cách gửi file EXE qua Gmail và Yahoo! Mail

4. Đổi tên file EXE:

Bạn có thể đổi tên file.exe thành file.myfile và sau đó thử upload file. Hãy chắc chắn rằng bạn nói rõ trong e-mail để người nhận đổi tên file lại thành file.exe sau khi download.

5. Upload trực tuyến & chia sẻ link tải về:

Thay vì đính kèm file EXE vào e-mail, bạn có thể upload file EXE lên dịch vụ trực tuyến của hãng thứ 3 và chia sẻ link download file qua e-mail. Bạn có thể sử dụng các website Mediafire.com, Rapidshare.com, MegaUpload.com để upload miễn phí file EXE và chia sẻ với mọi người.

Chú ý: Cách thứ 5 là cách tốt nhất để chia sẻ file EXE qua e-mail. 4 cách đầu có thể vi phạm các điều khoản sử dụng của Gmail, Yahoo! Mail (và tài khoản e-mail của bạn có thể bị cấm (ban)). Hãy cẩn thận !

3 Comments
  1. Mình không hiểu cách đóng gói exe thành file word. Mình đã thử nhưng khi mở file word ra thì không tìm thấy file exe đâu cả. Xin chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều!

  2. Mình vừa cập nhật bài viết. Mời bạn xem. Chúc bạn thành công ! 😀

  3. cảm ơn! 😀

Gửi phản hồi