51 địa chỉ Ftp chứa phim, nhạc, ebooks, game, tùm lum….

Cách đây gần 2 năm, tình cờ tôi “lượm” được một địa chỉ ftp của một…anhhangxom nào đó, trong đó chứa toàn là ebook về CNTT : mạng, lập trình, thiết kế web, html…tổng cộng khoảng hơn 200 ebook. Sau đó có lẽ địa chỉ truy cập tôi chép lại bị sai nên không truy cập được từ nữa năm nay. Hai tháng trước, tình cờ tôi lại “lượm” được một danh sách các địa chỉ ftp khác (suốt ngày “ăn rùa” nhỉ ?) và trong danh sách 51 địa chỉ ftp đó, tôi đã cố tình truy cập từng cái với hy vọng tìm ra cái địa chỉ tải ebook năm xưa và TÌM THẤY ! Không thể tin được !
Dưới đây là danh sách 51 địa chỉ ftp mà bạn có thể tìm thấy nhiều cái thú vị : nhạc có, phim có, các show truyền hình có, phần mềm có, ebook có, game có…

Tôi đã truy cập từng cái vào 2 tháng trước rồi nên giờ không biết cái nào còn hoạt động, cái nào không nên nếu bạn thấy địa chỉ nào hay hoặc là địa chỉ nào “die” thì comment cho tôi và mọi người biết nhá !
À, cái địa chỉ chứa hàng trăm eBook mà tôi nói đến là ftp://ftp.uar.net/pub/e-books/

01.ftp://ftp.freenet.de/pub/filepilot/
02.ftp://193.43.36.131/Radio/MP3/
03.ftp://195.216.160.175/
04.ftp://207.71.8.54:21/games/
05.ftp://194.44.214.3/pub/music/
06.ftp://202.118.66.15/pub/books
07.ftp://129.241.210.42/pub/games/
08.ftp://clubmusic:[email protected]:8778/
09.ftp://212.174.160.21/games
10.ftp://ftp.uar.net/pub/e-books/
11.ftp://129.241.210.42/pub/games/
12.ftp://193.231.238.4/pub/
13.ftp://207.71.8.54/games/
14.ftp://194.187.207.98/video/
15.ftp://194.187.207.98/music/
16.ftp://194.187.207.98/soft/
17.ftp://194.187.207.98/games/
18.ftp://ftp.uglan.ck.ua/
19.ftp://159.153.197.74/pub
20.ftp://leech:[email protected]:5632/
21.ftp://psy:[email protected]
22.ftp://130.89.175.1/pub/games/
23.ftp://194.44.214.3/pub/
24.ftp://195.116.114.144:21/
25.ftp://64.17.191.56:21/
26.ftp://80.255.128.148:21/pub/
27.ftp://83.149.236.35:21/packages/
28.ftp://129.241.56.118/
29.ftp://81.198.60.10:21/
30.ftp://128.10.252.10/pub/
31.ftp://129.241.210.42/pub/
32.ftp://137.189.4.14/pub
33.ftp://139.174.2.36/pub/
34.ftp://147.178.1.101/
35.ftp://156.17.62.99/
36.ftp://159.153.197.74/pub/
37.ftp://193.140.54.18/pub/
38.ftp://192.67.63.35/
39.ftp://166.70.161.34/
40.ftp://195.161.112.15/musik/
41.ftp://195.161.112.15/
42.ftp://195.131.10.164/software
43.ftp://195.146.65.20/pub/win/
44.ftp://199.166.210.164/
45.ftp://195.46.96.194/pub/
46.ftp://61.136.76.236/
47.ftp://61.154.14.248/
48.ftp://62.210.158.81/
49.ftp://62.232.57.61/
50.ftp://212.122.1.85/pub/software/
51.ftp://193.125.152.110/pub/.1/misc/sounds/mp3/murray/

[Thanks to Techiebuzz]

1 Comment
  1. mjnh xem may caj ljnk nay lam sao ay.cha co j ca.ngoaj caj ljnk ebook.cu wa ruj

Gửi phản hồi