2 Comments

  1. Lâm Sa
    December 17, 2015 @ 8:31 am

    Bà viết rất hữu ích, mình đã làm theo và oki lắm, cảm ơn Anh Hàng Xóm!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *