Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

YouTube Video Wizard là một add-in miễn phí dành cho PowerPoint, cho phép bạn chèn video YouTube vào slide PowerPoint. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp URL (xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt) của video YouTube, YouTube Video Wizard sẽ làm phần còn lại cho bạn.

Cách cài đặt add-in: (Dành cho PowerPoint 2007/2010).

1. Download YouTube Video Wizard và giải nén nội dung của file zip vào một folder.
2. Khởi động PowerPoint, click Office Button và chọn PowerPoint Options.
3. Ở hộp thoại PowerPoint Options, chọn thẻ Add-ins.
4. Chọn PowerPoint Add-ins từ trình đơn thả xuống Manage và click nút Go…
5. Trên hộp thoại Add-ins, click nút Add New…
6. Di chuyển đến folder được nói đến ở bước 1 và chọn YouTubeVideo2k7.ppa rồi click nút OK.
7. Bạn có thể bị cảnh báo là macro virus. Đừng lo, hãy cho phép macro. Khi add-in được nạp đúng, nó sẽ hiển thị một dấu kiểm kế tên của add-in.

Khi bạn cài đặt add-in thành công, nó sẽ hiển thị ở thẻ Insert trên thanh ribbon.

Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

Click nút này để khởi động wizard. Trước tiên, bạn cần nhập URL của video YouTube.

Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

Bước kế tiếp, bạn có thể thiết lập các tuỳ chọn cho Flash movie được chèn vào.

Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

Cuối cùng, chọn vị trí của video trên slide.

Chèn video YouTube vào PowerPoint 2010

Download YouTube Video Wizard.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi