1 Comment

  1. Nhật
    January 3, 2012 @ 11:23 am

    Mình đã dùng thử và gửi file ở Mediafire vào tài khoản Dropbox thì được có điều tốc độ cũng chậm như upload từ máy vào Dropbox (lúc đầu mình cứ nghĩ gửi file giữa các host sẽ nhanh hơn download từ host về máy rồi upload lên host khác) nên cũng phải tìm cách khác! Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *