Nam Kỳ

2 Comments

 1. Anonymous
  November 7, 2010 @ 6:11 am

  Mấy chỗ đăng ký này đòi Postal code với j j đó nữa, phức tạp quá. Giá mà bạn download về rồi up lên cho cả nhà thì tốt.

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  November 7, 2010 @ 6:59 am

  Postal Code là 1 dãy số bất kì có 5 năm chữ số. Thí dụ, TP HCM có Postal Code là 70000 :).

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *