Giải quyết tình trạng “chỉnh một đường, in một nẻo”

Đang tính viết về phần mềm tạo file PDF đang tặng key bản quyền thì sực nhớ đến một vụ liên quan đến máy in. Dạo trước, tôi gặp một vấn đề : mặc dù đã canh sát lề cho file excel nhưng không hiểu tại sao khi in ra, lề của nó không bao giờ được như ý muốn cả. Lề trái của tời giấy cách phần nội dung đến cả thước !

Giải quyết tình trạng

Hình minh hoạ bên trên cho thấy khi tôi chỉnh trong phần Print Option thì nó hiển thị đúng như mong muốn, cách một khoảng được đánh dấu như trong hình. Nhưng khi in ra thì trật lất :dapghe: , in cả ngần lần cũng vậy, chỉnh khổ giấy là A4 cũng chả ăn thua. Không còn cách nào khác, tôi phải “thỉnh” sư phụ tới chỉ giáo và đúng như dự đoán, tôi phải chịu nhục mà nghe chửi :cuoibebung:

Thì ra bạn phải thiết lập khổ giấy cho máy in là A4, chỉnh trực tiếp từ máy in chứ không thể chỉnh trong phần Print Options của ứng dụng. Mặc định, khi bạn add một máy in vào thì khổ giấy mặc định của nó là “Letter”.

Nhấp chuột phải vào máy in và chọn Printer Properties.

Giải quyết tình trạng

Hộp thoại hiện ra bấm vào nút “Preferences…” ở thẻ “General”.

Giải quyết tình trạng

Hộp thoại hiện ra bạn chọn khổ giấy là A4 trong phần “Size is…”

Giải quyết tình trạng

Bấm OK để hoàn tất. Vậy là từ nay, bạn chỉnh trong phần Print Options thế nào thì nó sẽ in ra đúng như vậy, áp dụng cho khổ giấy A4 🙂

1 Comment
  1. Liên quan đến máy in, mình có một chuyện này muốn thỉnh giáo… Ví dụ mình có file Excel chỉ có 3 cột, có thể in thành 2 trang, như vậy sẽ dư giấy khá nhiều. Có cách nào đưa chúng về 1 trang không mà không cần “move” trong Excel không?

Ý kiến phản hồi