Giải quyết vấn đề add-on IDM CC không tương thích với Firefox 5.0

Tối nay (21/06/2011), Mozilla chính thức phát hành Firefox 5.0. Bạn có thể download Firefox 5.0 tiếng Anh hay tiếng Việt.

Giải quyết vấn đề không tương thích của add-on IDM CC với Firefox 5.0

Mỗi khi Firefox trình làng phiên bản mới, nhiều add-on sẽ không tương thích kịp (trong đó có add-on IDM CC).

IDM CC là add-on quản lí download của phần mềm Internet Download Manager dành cho trình duyệt Firefox. Phiên bản hiện tại của add-on này không tương thích với Firefox 5.0. Theo mình, có hai cách để giải quyết vấn đề tương thích này:

1) Chờ Internet Download Manager cập nhật phiên bản IDM CC mới tương thích với Firefox 5.0.
Cập nhật (22/06/2011): Bạn download IDM CC 7.3.1 rồi mở nó bằng Firefox để cài đặt. Mình đã cài và thấy phiên bản IDM CC 7.3.1 tương thích tốt với Firefox 5.0 [Cảm ơn bạn Duy!]

Giải quyết vấn đề không tương thích của add-on IDM CC với Firefox 5.0

2) Sử dụng add-on FlashGot để quản lí download. Hiện tại, add-on này tương thích với phiên bản từ 1.5 tới 7.0a1 của Firefox.