1 Comment

  1. mrchjpjdeaspro
    March 1, 2015 @ 9:19 am

    không liên quan nhưng mà skype cho phép gọi trực tiếp từ trình duyệt không cần cài đặt mà :3 hiện giờ có cả tá các loại chương trình kiểu này, FF lại trâu chậm uống nước đục rồi

    à mà cái tính năng bảng chat FB đâu rồi ý nhỉ, sao h không thấy nữa nhỉ 🙁

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *