1 Comment

  1. tranhung09
    January 15, 2013 @ 6:01 pm

    Mình có xem qua một số bài của Anhhangxom rất thiết thực. Ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, cảm ơn bạn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *