Nam Kỳ

7 Comments

 1. Phạm Đức Dũng
  December 10, 2010 @ 8:47 am

  hay quá, thế này thì PTS có chạy bằng trời, cám ơn VSN nhiều ^^!

  Reply

 2. Hoa Bằng Lăng
  December 11, 2010 @ 1:52 am

  Cũng không hoàn toàn hết đâu.Chỉ ở mức độ nào đó thôi

  Reply

 3. luctranquoc
  December 11, 2010 @ 3:06 am

  dù sao cũng đỡ hơn mình phán xét = mắt thường
  ý tưởng thật thú vị

  Reply

 4. Never give up!!!
  December 11, 2010 @ 4:28 am

  Hehe, mình đã thử, chính xác lắm! Nhưng may mà nó không chỉ ra được chi tiết phần nào là PTS 🙂

  Reply

 5. Nguyễn
  December 13, 2010 @ 2:16 am

  Dùng thuật tách màu & lớp. hehe
  Thanks for share

  Reply

 6. Ajith Mathew
  December 14, 2010 @ 1:14 am

  Hi
  This site is wonderful..great idea..
  Also one thing to know about..
  The file upload size of this site increased..
  We can upload a JPEG file up to 10MB size..wow!!!

  Reply

 7. [email protected]
  December 14, 2010 @ 1:24 am

  Thank thank. Blog bác lắm cái hay quá.
  Cho phép em lấy tư liệu làm 1 bài trong catelogy Tools của em nhé :))

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *