1 Comment

  1. Thời đại của HD, thời đại của USB 3.0 | anhhangxom(^o^)nline
    June 6, 2010 @ 1:49 pm

    […] có thêm chức năng sạc pin cho các thiết bị như iPod, iTouch, iPad và iPhone ? (Xem tại đây). Với phiên bản USB 3.0 thì có thể sẽ không cần đến nó nữa bởi vì cổng […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *