Sửa lỗi không xem được file Word

Dạo này có nhiều người gửi cho tôi file Word và tôi không xem được, Word 2013 nó hiển thị thông báo…gì đó. Tôi cứ tưởng là hết bản quyền nên nó không xem nữa. Bữa nay bực quá nên … đọc kỹ thông báo xem nó nói cái quái gì :

Sửa lỗi không xem được file Word

Tôi nghi do không có quyền nên vào phần Properties để xem thử và gặp thông báo :

Sửa lỗi không xem được file Word

Theo như mô tả thì đây là tính năng bảo vệ : “Cái file này tới từ máy tính khác và có thể đã bị khóa để bảo vệ máy tính này”. Khỏi phải nói bạn cũng biết phải làm gì rồi, “bấm nút” ngay lập tức là sẽ mở được tập tin này như bình thường thôi.

Haizz, vậy mà làm bữa giờ….