System32 File Changer – Thay thế tập tin hệ thống dễ dàng

Hồi trước, tôi có bài viết “Thay đổi hình nền cho Windows Media Player 12” và để viết bài đó, tôi đã phải dọn sẵn một bài viết có tên “Take Ownership – Chiếm lại quyền truy cập tập tin, thư mục

Như bạn thấy, để thay thế một tập tin hệ thống cũng khá vất vả và hiện nay, có một công cụ có thể làm việc này một cách dễ dàng, bạn chỉ cần kéo tập tin cần thay thế và thả vào giao diện của nó là xong.

Bạn tải công cụ này từ địa chỉ : http://browse.deviantart.com/customization/skins/?order=13#/d30ay2m

Sau khi tải về, bạn chạy nó lên, nếu đang sử dụng Win 32-bit thì chạy tập tin “System32 File Changer x86.exe”. Giao diện hiện ra như sau :

System32 File Changer – Thay thế tập tin hệ thống dễ dàng

Mất một lúc tôi mới phát hiện ra là bạn chỉ cần kéo tập tin cần thay thế vào đây là xong. Mặc định, nó sẽ tìm và thay thế tập tin có cùng tên được lưu trong thư mục System32. Tập tin cũ sẽ được backup lại thành dạng “file_cũ.dll.sys32backup”.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi