an du lieu tren USB

Tôi hơi chần chừ khi viết bài này, với một phần mềm của Wondershare bởi lần trước, khi Wondershare tặng phần mềm SafeLock, tôi dùng thử và thấy nó rất nhiều ...

BitLocker, tính năng mà tôi phải ngồi nhìn người ta sài ầm ầm từ lâu rồi nay mới có cơ hội sài thử ở máy công ty. Đừng nói chi Win 7, ngay cả Win Vista tôi ...