an thu muc

Con gái lúc nắng lúc mưa. Trời Sài Gòn lúc mưa lúc nắng. Đúng lúc tôi quyết định đi mua đôi giầy thì trời mưa to gió lớn. Không lẽ số mình cứ bắt "đóng khố" đi ...

Trong khi chờ đợi tôi tìm được phần mềm khoá thư mục (haizzz, không biết đến...kiếp nào đây !) thì mọi người "chơi" tạm thủ thuật sau, nó giúp bạn làm ẩn một ...