Andoid

Hồi xưa, nếu mẹ xem nhật ký của con thì bị "mắng" : Sao mẹ lại xem nhật ký của con ?!!! Còn bây giờ thì vẫn vậy, nhưng mà "Sao mẹ lại xem...điện thoại của con ...

Hôm nay nếu bạn truy cập anhhangxomonline.net vào "giờ xấu" thì bạn sẽ thấy blog bị "biến dạng" bởi một font chữ lạ trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng, sau ...