Askimet

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Ở phần trước bạn đã cài xong blog Wordpress nhưng có ...

Ngoài trang chính http://anhhangxomonline.comze.com tôi còn có một trang phụ tại Wordpress.com http://anhhangxomonline.wordpress.com . Mỗi khi post bài tại ...