cach truy cap facebook

Bài viết “Tay không” truy cập facebook ! nhận được nhiều sự chia sẽ của các bạn. Có người nói rằng thời đại của facebook ở VN sắp kết thúc, một phần là do nó ...

Hôm nay, trên facebook-của-tui khá nhộn nhịp do tôi có hỏi mọi người "Làm cách nào để vào facebook ?". Từ lâu nay, tôi làm biếng tìm hiểu chuyện này nên không ...

: Tôi buộc phải đưa ra cảnh báo cho mọi người bởi vì phần mềm này đã gây rắc rối cho nhiều bạn. Vì vậy, bạn cần phải suy nghĩ kỹ khi cài đặt và sử dụng nó ...