chia se thu muc

Mấy bữa nay tôi thấy Dropbox gửi quá chừng mail "khoe" rằng họ mới bổ sung tính năng chia sẻ thư mục cho Dropbox. Ừ thì thử xem sao ! Trước giờ Dropbox cũng ...

Tôi vừa mới cài đặt xong VirtualBox và nghĩ ngay đến chuyện viết bài này vì khoảng 1 năm trước (+ tháng 8 vừa rồi), tôi có một “thắc mắc không biết hỏi ai” về ...