cuu du lieu bi format nham

Từ Tết đến giờ gần như tôi không vào GAOTD nữa và đã bỏ lỡ vài phần mềm hữu ích, iCare Data Recovery là một trong số đó, nó có trên GAOTD vào khoảng tháng 1 ...

Vừa rồi có bạn yêu cầu key của phần mềm này nên tôi đã up file cài đặt bản quyền do GAOTD tặng. Phiên bản mới 5.01 bạn tải từ địa chỉ : ...