dat mat khau bao ve

Haizz, nãy giờ phải cài máy ảo và thử nghiệm thất bại Norman Security Suite nên viết bài này thay thế, hehe. Máy của tôi ở công ty vừa mới cài lại Win7 và hiện ...

Trong khi chờ đợi tôi tìm được phần mềm khoá thư mục (haizzz, không biết đến...kiếp nào đây !) thì mọi người "chơi" tạm thủ thuật sau, nó giúp bạn làm ẩn một ...

Hic, đúng ra hôm nay tôi viết tiếp phần 2 nhưng nhận ra rằng : có gì đó không ổn khi mã hóa ổ đĩa bằng TrueCrypt. Tức là nếu bạn mã hóa ổ D, ổ D sau đó sẽ ...