Dell

Coupon ? Bạn đã nghe đến bao giờ chưa ? Tôi chỉ mới biết đến nó năm ngoái, khi đó một trang web bán hàng của công ty có sử dụng Coupon và "thì ra coupon là mã ...

Vậy là Win7 đã chính thức ra mắt và nếu các nhà sản xuất máy tính không mau mà cập nhật driver thì ai mà thèm mua máy của họ nữa chứ ! Tôi đã nghe một câu nói ...