dong bo

Cuối cùng thì tôi cũng đợi được một phần mềm tặng key bản quyền hữu ích từ PcWelt : PureSync. Đây là phần mềm mà tôi cần để backup và đồng bộ blog về máy tính. ...

Không như các sản phẩm giải trí khác, các sản phẩm của Apple luôn đi kèm với phần mềm iTunes để đồng bộ hoá nhạc, phim và hình ảnh. Nhìn chung cách sử dụng ...