dot.tk

Như trong bài viết Xây nhà bằng Wordpress – Phần 6 mà tôi đã đăng cách đây vài tháng, tôi có nói rằng không thể xóa bỏ TiKinet một khi đã đăng ký sài thử ! ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...