Facebook Timeline

Viết xong bài này là lên đường qua nhà dì ăn ké ^.^ . Nếu không đi thì lại như bao ngày chủ nhật khác : hoặc là nhịn hoặc là ăn mì tôm. Chán bỏ xừ ! Mà nghĩ ...

Đây có lẽ là bài viết cuối cùng của tôi trong năm 2011 (Cùng lắm tối nay viết thêm 1 bài diễn văn tổng kết năm nữa ), hehe. Hôm 18, tôi có bài viết Facebook ...

Đợt Facebook timeline vừa được giới thiệu, tôi chả quan tâm xem nó là cái gì cho đến hôm nay. Nó chính thức được phát hành và sẽ tự động cập nhật cho tất cả ...