fix

Rất nhiều lần tôi nhận nhận được thông báo lỗi khi giải nén tập tin RAR, tức một cái là khi tải về và giải nén thử ở tiệm Net thì không sao (có lúc không thử), ...

Tôi luôn có khuynh hướng làm cho máy tính càng "sạch" càng tốt :v_deokinh1: và "quản gia" mà tôi luôn tin dùng là CCleaner. Tuy nhiên có một thứ mà CCleaner bỏ ...