giai phan manh

Windows 8 đã chào hàng và những phần mềm dành cho Windows 7 bắt đầu được tặng key vì nó đã cũ :), lần này là PerfectDisk. Nhắc tới phần mềm dồn đĩa này, tôi ...

Mấy ngày nay tôi đang nghĩ đến chuyện giải phân mảnh cho đĩa cứng thì hôm nay gặp phần mềm này. Đây là phần mềm chống phân mảnh của Đức, phiên bản 2009 hỗ trợ ...