Google Chrome

Google vừa mới chỉnh sửa trang Youtube của họ để tăng tốc độ tải trang và tốc độ xem phim khi sử dụng trình duyệt Google Chrome. Giả sử bạn đang xem một video ...

Bắt đầu ghét Firefox rồi, càng lên phiên bản mới nó càng...điên điên hay sao ấy và hoàn toàn không nhanh như người ta...quảng cáo. Đôi khi, phải bấm F5 để ...

Một trong những cải tiến được mong đợi của Firefox mà tôi đã có dịp dùng thử là : hiển thị nhiều tiến trình trong của sổ taskmanager. Nếu bạn để ý sẽ thấy sự ...

Đây là một truyện tranh từ Joy of Tech .Click lên hình để xem kích thước đầy đủ.