happy new year

Quả là biết chọn ngày để online nhỉ :)) ? Đằng nào thì ngoài đường xe cũng chạy ầm ầm như ban ngày, mặc dù bây giờ đã hơn 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết âm lịch. ...

Các hàng xóm thân mến, Đây là bài viết cuối cùng của năm, muốn viết tiếp nhưng chắc cũng không ai rảnh để đọc nên thôi, ngưng viết cho nó lành, hehe. Xong bài ...

Sau khi post xong bài này, tôi sẽ lên đường trở về Vũng Tàu. Hành trang mang theo không thể nào thiếu một đống phần mềm hay và thủ thuật. Hic, hứa hẹn một năm ...

“Tết tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết tết tết đến rồi…”. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Tết đã đến, chính xác là Tết tới ...