HomePipe

Vừa mới nghe xong cuộc điện thoại đường dài khoảng…1 tiếng nên sắp hết ngày rồi, viết xong bài này chắc đi ngủ luôn. Hôm nay không có chỗ giữ xe nên qua nhà ...

Vừa mới đi ăn ốc xong, 3 người uống 2 chai bia và vài món ốc nhưng cũng thấm mệt. Người ta đi ăn toàn chuyện vui, mình mỗi khi đi ăn là lại chia tay với ai đó, ...