icon dep

Ai đó đã cập nhật thêm một trang nữa là FindIcons.com. Thật sự thì đây mới chính là trang tôi muốn viết bài giới thiệu, nhưng không hiểu sao gõ một hồi nó ra ...

Vistaicons.com là kho icon dành cho Windows Vista nhưng Win7 có thể xài ké, hehe. Trang này cung cấp rất nhiều icon đẹp và quan trọng là tất cả đều miễn phí. ...

Tôi vừa mới đổi giao diện cho blog, dù nó có đẹp hay không thì đó là cái theme duy nhất mà tôi có -> không có sự lựa chọn. Vì chỉ xài có mấy ngày nên cũng ...