Icon

Tôi vừa mới đổi giao diện cho blog, dù nó có đẹp hay không thì đó là cái theme duy nhất mà tôi có -> không có sự lựa chọn. Vì chỉ xài có mấy ngày nên cũng ...

Nhều người thích đặt mọi thứ lên desktop vì đó là cách nhanh nhất để chạy một ứng dụng nhưng với tôi thì khác, tôi thích một desktop càng ít icon càng tốt ! ...