iTunes

Leawo iTransfer là sự kết hợp của các phần mềm iPod Transfer, iPhone Transfer và iPad Transfer. Nó giúp bạn dễ dàng chép dữ liệu từ iPhone/iPad/iPod vào ...

Vào thời điểm viết bài này thì ở bên Mỹ đã gần 12 giờ đêm của ngày 31 tháng 10, tức là Halloween. Và trong khoảng thời gian 5 tiếng nữa, mọi người có thể nhận ...

Không như các sản phẩm giải trí khác, các sản phẩm của Apple luôn đi kèm với phần mềm iTunes để đồng bộ hoá nhạc, phim và hình ảnh. Nhìn chung cách sử dụng ...