lam dia phim tu hinh

Hôm qua, tôi thấy có một comment hỏi về việc làm đĩa DVD bằng phần mềm Windows Movie Maker mà tôi đã giới thiệu cách đây ... 6 năm. Bây giờ có muốn trả lời ...

Hôm qua tôi đã giới thiệu phần mềm DVD Flick, giúp bạn làm đĩa DVD có kèm phụ đề từ các bộ phim tải trên mạng. Hôm nay tôi để ý thấy trên ...