leech file

Đợt rồi, có một bạn thông báo cho tôi biết trang ohay.info không còn hoạt động nữa, thành ra bài viết "Tải file 'tốc hành' tại RapidShare" chỉ còn lại cách đầu ...

Vừa rồi tôi cố tải một file từ Rapidshare nhưng thất bại, ngồi đợi muốn khùng luôn nhưng đến khi bấm nút Download để tải thì nó lại báo là tôi đang tải cái ...