MagicDisc

Hôm nay bị thất bại tới 3 lần với 3 phần mềm và thủ thuật khác nhau, nguyên 1 đống hình minh họa đành phải quăng vào ... Recycle Bin. Tiếc cái là làm tốn hơi ...

Lúc trước tôi hay sài Alcohol 120% để tạo và chạy đĩa ảo nhưng crack của nó thường hay được “khuyến mãi” vài con virus và tôi đã vài lần muốn nổi khùng khi đột ...