ngap

Sài Gòn mấy tuần gần đây mưa bão liên tục, cứ chiều là mưa, chiều là mưa, thỉnh thoảng “mưa ké” vào buổi sáng hôm sau nếu chiều hôm trước “ổng” mưa..chưa đã ...

Đang xuống nhà đi ăn cơm, tôi hơi ngạc nhiên thấy mấy con chó ở nhà xe đang nằm ở cầu thang lầu 1, "Vì sao thế ?" - Xuống tới nơi mới thấy, nước tới đầu gối ...