Opera

Về nhà và ngồi vào viết liền, lần cuối cùng tôi thực hiện hành động này có lẽ đã 2 tháng trước rồi. Một phần là do bộ phim Vượt Ngục mà tôi theo dõi, cuối cùng ...

Hiện tại trên máy của tôi hội đủ 5 “anh tài” : IE8, Safari, Firefox, Chrome và Opera. Trình duyệt sử dụng chủ yếu vẫn là Firefox cho lướt web và IE8 cho công ...