Panda Internet Security 2011

Vừa rồi tôi và mọi người có được nghe quảng cáo của BKAV trên Tivi và 100% là lắc đầu và “bàn ra”, hehe. Thực sự thì trong môi trường mạng của các công ty, ...

Hồi chiều truy cập vô để viết thì server có vấn đề, hic, tưởng "die" rồi chứ. Nó cứ canh đúng lúc tôi quên backup mà xảy ra chuyện không mới đau chớ. Cả tháng ...