phan mem quay phim man hinh

Đang tính viết một bài về một phần mềm diệt virus dành cho MacOS. Quá trình lấy key và cài đặt hơi mệt mỏi nên quyết định quay phim cho lẹ. Nhưng làm sao để ...

Khi truy cập vào tài khoản Ashampoo thì tôi thấy mình đã có sẵn key của Ashampoo Snap 3 (2010), Ashampoo Snap 4 (2011), Ashampoo Snap 5 (2012) và Ashampoo Snap ...

Mỗi lần viết bài cho blog, tôi phải chụp ảnh màn hình và lưu lại trước khi thực hiện từng thao tác bởi vì có những thứ đã qua đi và bạn không thể...chụp lại ...